ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΟΥ (domain name)

Ο Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων με την επωνυμία ΕΠΟΕ, με έδρα στο Χαλάνδρι, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 275, νομίμως εκπροσωπούμενου, αιτείται τη λήψη απόφασης για τους ιστότοπους με τα ονόματα χώρου (domain names): « 1) gamato-movies.com  2) gamato-movies.gr  που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των μελών του. Δεδομένου ότι η αίτηση ασκείται αρμοδίως και παραδεκτά, πληροί δε τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, όπως κρίθηκε στην από 08/07/2021 Συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ),   

ο τομέας Gamato-movies.gr άλλαξε σε gamatomovies.gr

ο τομέας Gamato-movies.com άλλαξε σε gamatomovies.info